JOAN F. CARLES GOMEZ

ASSESSOR IMMOBILIARI

1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

Puc garantir-te que et trobes en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic , a continuació, es fa constar:

1.1. Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informo que:

 • La meva denominació social és: Joan Francesc Carles Gomez
 • El meu CIF és 38823085M
 • El meu domicili social es troba al Carrer Herrera, 54-56 3-1ª, 08301 Mataró.
 • Email: joan@carlesgestionsimmobiliaries.com
 • La meva activitat social és: compravenda i lloguer d’immobles.

1.2. Finalitat de la pàgina web.

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

 • La venda i lloguer d’immobles.
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits al web.
 • Subministrament de continguts al blog

1.3. Usuaris:

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els presents termes d’ús, però, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral / comercial alguna.

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1 Us del lloc web

La pàgina web www.carlesgestionsimmobiliaries.com des d’ara (WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de Joan Francesc Carles Gómez. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per::

(A) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;

(C) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(D) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Joan Francesc Carles Gómez es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Joan Francesc Carles Gómez no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

1.4.2 Captura d’informació

 • Formulari de contacte, on l’usuari haurà d’omplir el camp de correu electrònic, assumpte i nom.
 • Formulari de subscripció, omplint l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció a la web amb els camps de nom, i email
 • Formulari de venda, omplint l’USUARI els camps necessaris per a la venda amb els camps de nom, email, adreça i DNI.
 • Galetes de rastreig, d’acord amb les següents regles
 • Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor del web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Joan Francesc Carles Gómez  per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Joan Francesc Carles Gómez o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Joan Francesc Carles Gómez serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Joan Francesc Carles Gómez.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Joan Francesc Carles Gómez. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Joan Francesc Carles Gómez.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Joan Francesc Carles Gómez no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. MODIFICACIONS

Joan Francesc Carles Gómez es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de Joan Francesc Carles Gómez. haurà de sotmetre les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Joan Francesc Carles Gómez.
 • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de Joan Francesc Carles Gómez sense la seva prèvia autorització expressa.
 • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de Joan Francesc Carles Gómez, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Joan Francesc Carles Gómez, excepte autorització expressa d’aquest .
 • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Joan Francesc Carles Gómez i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Joan Francesc Carles Gómez dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
 • Joan Francesc Carles Gómez no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos. El lloc web de Joan Francesc Carles Gómez pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Joan Francesc Carles Gómez no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Joan Francesc Carles Gómez no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Joan Francesc Carles Gómez i que resultin accessibles a través de Joan Francesc Carles Gómez.

6. DRET D’EXCLUSIÓ

Joan Francesc Carles Gómez es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions Generals d’Ús.

7. GENERALITATS

Joan Francesc Carles Gómez podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

8. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN

Joan Francesc Carles Gómez podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

9. RECLAMACIONS I DUBTES

Joan Francesc Carles Gómez informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a joan@carlesgestionsimmobiliaries.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació. També pot dirigir el seu reclamació per correu postal dirigit a: Joan Francesc Carles Gómez, Carrer Herrera 54-56, 3-1ª, 08301 Mataró.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Joan Francesc Carles Gómez i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

 

Segueix-nos al Instagram

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS FINANCIEROS Y FISCALES

COL•LEGIAT n.1498

Empreses col·laboradores

Sígueme en el Instagram

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS FINANCIEROS Y FISCALES

COLEGIADO n.1498

Empresas colaboradoras